Urząd skarbowy w Wielkiej Brytanii HMRC

HMRC UK
Urząd Skarbowy Wielkiej BRytanii-Her Majesty's Revenue and Customs

HMRC to odpowiednik Urzędu Skarbowego w Polsce. Jest to brytyjski organ podatkowy, płatniczy i celny. HMRC w Wielkiej Brytanii opłaca wszelkie usługi publiczne, pomaga rodzinom i osobom fizycznym, zapobiega oszustwom podatkowym, przeprowadza kontrole finansowe. 

HMRC jest departamentem poza ministerialnym, wspieranym przez 2 agencje i organy publiczne.

Usługi HMRC: zaloguj się lub zarejestruj
Rozliczenia na własny rachunek - Self Assesment
PAYE dla pracodawców
Ulgi podatkowe - Tax credits
Ubezpieczenie społeczne - National Insurance Number NIN
Podatek dochodowy - Income Tax
Faktura VAT - rozliczenia
Zapomoga na dziecko - Child Benefit
Rozliczenia i płatności dla  HMRC
Agenci i doradcy podatkowi - Tax agent and adviser
Wszystkie inne usługi i informacje HMRC