Ambasada RP w Londynie

Ambasada RP to placówka dyplomatyczna, reprezentant głowy państwa na obczyźnie. Ambasada zajmuje się głównie budowaniem dobrych stosunków międzynarodowych pomiędzy krajem ojczystym a krajem rezydencji. W naszym przypadku będzie to budowanie dobrych relacji między Polską a Wielką Brytanią. Ambasada to głównie placówka dyplomatyczna. Ambasada działa na poziomie rządowym i politycznym.

Ambasada RP w Londynie jeśli to konieczne udziela również pomocy prawnej swoim obywatelom przebywającym w Wielkiej Brytanii. Jeżeli konsulat jest zamknięty lub nieczynny z bliżej nieokreślonych powodów to ambasada przejmuje całe obowiązki.

Na terenie Ambasady RP w Londynie obowiązuje prawo polskie. Każda ambasada na świecie bez względu na miejsce przestrzega prawa własnego kraju-to taki "urwany" kawałek ziemi ojczystej i umiejscowiony w innym państwie.

Ambasada jest nadrzędna wobec konsulatu.

Konsulat RP w Londynie

Konsulat-Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie to placówka niższej rangi. Taki podrzędny oddział ambasady, którego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy rodakom w sprawach administracyjno-prawnych. Głównie są to wnioski o paszport, wizy, wydawanie dowodów osobistych i zastępuje urząd stanu cywilnego w Polsce. Konsul jest urzędnikiem podlegającym rozporządzeniom ambasadora. W konsulacie w przeciwieństwie do ambasady obowiązuje już prawo państwa w którym się znajduje. Często zdarza się, że w jednym kraju znajduje się kilka konsulatów. Poza Wydziałem Konsularnym RP w Londynie w Wielkiej Brytanii mamy trzy inne placówki tego typu.

W przypadku Wielkiej Brytanii mamy:


 

Ważne wydarzenia Ambasada RP w Londynie

FB komentarze Ambasada RP w Londynie