Rejestracja firmy LTD, osoby samozatrudnionej, inne formy współpracy-firma Limited Company (odpowiednik spółki z o.o w Polsce) rejestracja, definiowanie charakterystyki działalności

Podatek dochodowy od działaności gospodarczej-podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od zysków kapitałowych, rozliczenia dla pracowników budowlanych tak zwany CIS (Construction Industry Scheme) i podatek VAT

Finanse i wsparcie biznesowe-wsparcie finansowe dla Twojego biznesu, biznes plan, pożyczki na rozwój firmy

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD)-rachunki firmowe i zeznanie podatkowe, pożyczki dyrektorskie, zamknięcie firmy, inne rozliczenia firmowe

Wydatki i świadczenia pracownicze-wydatki na samochoduy i inne rzeczy, opłacanie podatków i świadczenia pracownicze

Zadłużenie firmy i upadłość-niewypłacalność firmy, odzyskiwanie długów

Twój lokal firmowy i koszty utrzymania-dzierżawa, prawo wymajmu, śmieci, odwołania od decyzji administracyjnych itp.

Żywność, catering i handel detaliczny-etykietowanie, przetrzymywanie żywności, transport, bezpieczeństwo przechowywania żywności

Import towarów z UE-kody towarów, zasady importu towarów do UE

Export towarów do UE i biznes zagraniczny-zasady exportu towarów i kody towarów

Licencje i wnioski licencyjne-uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej o specyficznej charakterystyce, wymagania prawne, lista wymaganych licencji

Sprzedaż i zamknięcie firmy-zamknięcie działalności na samozatrudnieniu, uniknięcie odpowiedzialności za działaność firmy lub likwidacja firmy LTD

Sprzedaż towarów i usług w UK-zwroty towarów wdług prawa, ochrona danych osobowych, oferty kredytowe, standardy handlowe

Dostawcy usług opieki nad dziećmi-rejestracja niani lub opiekunki do dziecka, zażalenia, skargi, zwolnienie z podatku tytułem Tax-Free-Childcare (jeśli jesteś dostawcą usług opiekuńczych)

Działaność rolnicza-zdrowie i bezpieczeństwo, rejestracja i licencje na zwierzęta hodowlane, narzędzia rolnicze, inne prawa i płatności

Produkcja-gospodarka odpadowa, zdrowie i bezpieczeństwo, regulacje prawne

Patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, projekty-aplikacja, rejestracja, ochrona patentów i projektów

Odpady i ich wpływ na środowisko naturalne-zarządzanie gospodarką odpadową, wysypiska śmieci, niebezpieczne odpady, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska

Badania naukowe i rozwój-finansowanie badań naukowych i programy wspracia rozwoju badań naukowych

Generowanie energii-fundacje, regulacje, bezpieczeństwo, wydajnośc, odpady, dostarczyciele energii

Statki morskie i praca na morzu-zdrowie i bezpieczeństwo na pokładzie statku, załoga, rejestracja statków morskich