Program Cold Weather Payment

Dopłaty do ogrzewania

Możesz ubiegać się o zasiłek z powodu niskiej temperatury.

Okres ubiegania się o zasiłek to 1 Listopada do 31 Marca. Zasiłek wynosi 25 funtów tygodniowo-7 dniowy okres. 

Otrzymasz 25 GBP za każdy 7-dniowy okres bardzo zimnej pogody między 1 listopada a 31 marca.

Zasiłek wpłacany jest na Twoje konto bankowe i nie ma wpływu na inne dochody.

Uprawnienia do zasiłku: 
Możesz otrzymać Cold Weather Payments, jeśli otrzymujesz:

 • Kredyt emerytalny
 • Wsparcie dochodu
 • Zasiłek dla osób poszukujących pracy uzależniony od dochodów-Jobseeker’s Allowance
 • Zasiłek na zatrudnienie i wsparcie uzależniony od dochodów-Employment and Support Allowance
 • Zasiłek uniwersalny-Universal credit
 • Kredyt hipoteczny
 • Kredyt emerytalny

 

Income Support i zasiłek dla osób poszukujących pracy uzależniony jest od twoich przychodów
Zazwyczaj otrzymasz zasiłek Cold Weather Payments, jeśli otrzymujesz zasiłek dla osób o niskich dochodach lub zasiłek dla osób poszukujących pracy uzależniony od dochodów i posiadasz którekolwiek z poniższych:

Cold Weather Payments otrzymują zazwyczaj osoby o niskich dochodach, osoby poszukujące pracy i jeśli posiadasz:

rentę lub emeryturę
dziecko niepełnosprawne
Child Tax Credit - poważna niepełnośprawność dziecka
mieszka z tobą dziecko poniżej 5 roku życia
Zasiłek na zatrudnienie i wsparcie uzależniony jest od dochodów (ESA)
Płatności Cold Weather Payments otrzymasz zazwyczaj, jeśli otrzymujesz ESA uzależnioną od dochodów i jesteś w grupie aktywności zawodowej lub grupie wsparcia. Jeśli nie należysz do żadnej grupy, możesz również otrzymać płatności Cold Weather Payments, jeśli masz którekolwiek z poniższych:

 • składka z tytułu poważnej lub podwyższonej renty inwalidzkiej
 • składka emerytalna
 • dziecko niepełnosprawne
 • Child Tax Credit, który obejmuje element niepełnosprawności lub poważnej niepełnosprawności
 • mieszka z tobą dziecko poniżej 5 roku życia
 • Kredyt uniwersalny


Płatności Cold Weather Payments zazwyczaj otrzymasz, jeśli uzyskasz Universal Credit i nie jesteś zatrudniony ani nie prowadzisz działalności na własny rachunek. Musi również obowiązywać jedno z poniższych:

 • jesteś chory lub niepełnosprawny i masz ograniczoną zdolność do pracy (z aktywnością zawodową lub bez)
 • mieszkasz z dzieckiem poniżej 5 roku życia
 • Będziesz także uprawniony, jeśli we wniosku masz kwotę niepełnosprawnego dziecka, niezależnie od tego, czy jesteś zatrudniony, czy nie.

Wsparcie dla odsetek hipotecznych (SMI)
Płatności Cold Weather Payments zazwyczaj otrzymasz, jeśli otrzymasz wsparcie dla odsetek od kredytu hipotecznego (SMI) i posiadasz którekolwiek z poniższych:

 • składka z tytułu poważnej lub podwyższonej renty inwalidzkiej
 • składka emerytalna
 • dziecko niepełnosprawne
 • Child Tax Credit, który obejmuje element niepełnosprawności lub poważnej niepełnosprawności
 • mieszka z tobą dziecko poniżej 5 roku życia

Jak ubiegać się o zasiłek? 

Zasiłek Cold Weather Payments otrzymujesz automatycznie.  Nie musisz składać żadnych aplikacji jeśli się kwalifikujesz.

eśli masz dziecko lub dziecko poniżej 5 roku życia zamieszka z Tobą
Poinformuj Jobcentre Plus, jeśli otrzymujesz zasiłek dla osób o niskich dochodach, zasiłek dla osób poszukujących pracy uzależniony od dochodów lub zasiłek na zatrudnienie i wsparcie uzależniony od dochodów oraz:

 • masz dziecko
 • dziecko poniżej 5 roku życia zamieszkało z Tobą
 • Jeśli tego nie zrobisz, nie otrzymasz automatycznie płatności Cold Weather Payments.

 

Jeśli nie otrzymasz płatności Cold Weather Payment
Poinformuj Pension Service lub Jobcentre Plus, jeśli uważasz, że powinieneś otrzymać Cold Weather Payment, ale nie otrzymałeś.

Jeśli otrzymujesz Universal Credit, zaloguj się na swoje konto i dodaj notatkę do swojego dziennika.

Jeśli nie masz konta online, zadzwoń na infolinię Universal Credit. Numer telefonu znajduje się na listach dotyczących Twojego roszczenia Universal Credit.

Pobyt w szpitalu
Poinformuj Pension Service lub Jobcentre Plus, jeśli pójdziesz do szpitala – może to wpłynąć na twoją płatność.

Jeśli otrzymujesz Universal Credit, zaloguj się na swoje konto i dodaj notatkę do swojego dziennika.lub skontaktuj się telefonicznie.