Właściciel mieszkania i wynajem pokoju-obejmuje umowy najmu, system ochrony depozytów i eksmisja lokatorów

Podatek lokalny-Council Tax-obejmuje odwołania dotyczące podatku lokalnego, progi, rabaty i ulgi

Spółdzielnia mieszkaniowa-obejmuje prawo do zakupu, współwłasność i naprawy

Energia domowa-obejmuje dotacje, oszczędność energii i energię odnawialną dla Twojego domu

Lokalne urzędy dzielnicowe-Council i usługi-znajdź usługi lokalne i uzyskaj do nich dostęp

Hałas, sąsiedzi, zwierzęta domowe i szkodniki-obejmuje spory sąsiedzkie, zgłaszanie uciążliwości hałasu, zwalczanie szkodników i opiekę nad zwierzętami

Posiadanie i wynajem nieruchomości-obejmuje kupno i sprzedaż domu, odszkodowanie, kredyty hipoteczne i granice nieruchomości

Pozwolenie na budowę i przepisy budowlane-obejmuje zatwierdzenia przez przepisy budowlane, decyzje dotyczące planowania i architekturę mieszkaniową

Recykling, śmieci, ulice i drogi-obejmuje zbieranie dużych odpadów, odpadów ogrodowych i zgłaszanie problemów

Zajęcie lokalu, zakwaterowanie w nagłych wypadkach i eksmisje-obejmuje eksmisję z nieruchomości prywatnych, komunalnych i spółdzielni mieszkaniowych oraz skłotowanie

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska naturalnego  w Twojej społeczności-palenie ognisk, nadużycia dymne, bezpieczeństwo na drogach i zapobieganie przestępczości związanej z pogwałceniem ochrony środowiska