Zmiana nazwiska, płci, świadectwa urodzenia, świadectwa śmierci-inne certyfikaty

Zasiłek dziecięcy (child benefit)-dowiedz się jakie masz uprawnienia, jak aplikować i kiedy się kończy

Śmierć członka rodziny i żałoba-zgłoszenie śmierci, testament, spadek i podatek od spadku

Posiadanie dziecka, rodzicielstwo i adopcja-prawo do wychowywania i posiadania dziecka, akty urodzenia, prawa rodzicielskie i alimenty na dziecko

Twoja opieka socjalna, pełnomocnictwo, inne zasiłki-opieka socjalna nad Tobą, opieka nad mieszkaniem i innymi codziennymi sprawami

Małżeństwo, związki partnerskie, rozwody-małżeństwa za granicą, deklaracje opieki nad dziećmi po rozwodzie