Świadczenia i pomoc finansowa-zasiłek na utrzymanie dla osób niepełnosprawnych, zasiłek na zatrudnienie i wsparcie w znalezieniu pracy oraz zasiłek na opiekę socjalną

Opiekunowie-obejmuje zasiłek dla opiekunów, niepełnosprawne dzieci i przedszkola dla osób niepełnosprawnych

Sprzęt i transport dla osób niepełnosprawnych-obejmuje zasiłki dla niepełnosprawnych studentów, niebieską plakietkę, dostęp do sprzętu dla niepełnosprawnych

Prawa osób niepełnosprawnych-prawa osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o równości z 2010 r

Praca i osoby niepełnosprawne-rekrutacja dla osób niepełnosprawnych, rozsądne dostosowania w pracy i Access to Work