Obejmuje poród, opiekę zastępczą, adopcję, świadczenia dla dzieci, opiekę nad dziećmi i szkoły