Ciąża i poród-praca, czas wolny i pomoc finansowa przy urodzeniu dziecka, rejestracja porodu

Opieka, adopcja i macierzyństwo zastępcze-opieka nad dzieckiem lub adopcja dziecka, w tym opieka nad dzieckiem z zagranicy, surogatka-matka zastępcza

Pomoc finansowa dla opiekunów i rodziców dzieci-obejmuje pomoc przy urodzeniu dziecka lub adopcji, zasiłek na dziecko i ulgi podatkowe, inne wsparcie opieki nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem-pomoc w znalezieniu opieki nad dziećmi, wsparcie finansowe do opieki nad dziećmi i opieka nad dziećmi w wieku szkolnym

Szkoły i edukacja dla dzieci-wysłanie dziecka do szkoły, przepisanie, zapisanie do nowej szkoły, transport do szkoły, unifromy, dotacje, pomoc finansowa, inne sprawy szkolne

Rozwód, separacja i kwestie prawne-alimenty na dziecko i spory dotyczące rodzicielstwa