Aktualne stawki płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii

National Minimum Wage UK


Stawki te dotyczą krajowej płacy minimalnej (dla osób w wieku 23 lat i starszych) oraz krajowej płacy minimalnej (dla osób w wieku co najmniej w wieku szkolnym). Stawki zmieniają się 1 kwietnia każdego roku.

Obecnie obowiązujące stawki płacy minimalnej:

Stan od 1 Kwietnia 2021 roku:

  1. Osoby w wieku 23 lat i powyżej: minimum £8.91-National Living Wage
  2. Osoby w wieku 21 do 22 roku życia: £8.36
  3. Osoby w wieku od 18 do 22 roku życia: £6.56
  4. Osoby poniżej 18 roku życia: £4.62
  5. Praktykanci poniżej 21 roku życia:£4.30

 

Praktykant w wieku 21 lat, który ukończył pierwszy rok praktyki, ma prawo do minimalnej stawki godzinowej w wysokości 8,36 GBP.

Jaka jest różnica między National Minimum Wage a National Living Wage?

National Minimum Wage to płaca minimalna obowiązująca prawie wszystkich pracowników z uwzględnieniem dodatkowych okoliczności. Praktykanci oraz osoby uczące się i będące poniżej 23 roku życia mogą podlegać pod płacę minimalną-National Minimum Wage.

National Living Wage jest również płacą minimalną, ale jeżeli nie uczysz się, nie jesteś praktykantem i masz powyżej 23 lat to spełniając te warunki obowiązuje Cię płaca National Living Wage-patrz punkt 1.