Siły zbrojne-emerytury sił rezerwowych i sił zbrojnych, świadczenia i pomoc finansową.

Praca-poszukiwanie pracy, zasiłek dla osób poszukujących pracy (JSA), wolontariat, praktyki zawodowe i oferty pracy

Urlop, zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński i ojcowski-obejmuje przerwy w karierze i kalkulator uprawnień do urlopu

Zwolnienia i kary dyscyplinarne-obejmuje rozwiązanie sporu w miejscu pracy, obliczenia odpraw

Emerytura państwowa-obliczanie emerytury państwowej, kredyty emerytalne, wnioski i odroczenia

Emerytury z miejsca pracy i emerytury osobiste-utomatyczna rejestracja, utracone emerytury i planowanie emerytury

Umowa o pracę i godziny pracy-obejmuje status zatrudnienia, prawa pracowników i zmiany w umowach

Twoje wynagrodzenie, podatek i krajowa płaca minimalna-krajowe stawki płacy minimalnej, prowadzenie dokumentacji płac i prawa do wynagrodzenia

Twoje prawa w pracy i związkach zawodowych-obejmuje BHP, wypadki przy pracy i wstąpienie do związku zawodowego