Łodzie i transport wodny-rejestracja łodzi, bezpieczeństwo łodzi i transport rzeczny

Wybrzeża-erozja przybrzeżna, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, jakość wody w kąpieliskach

Wieś-prawa wiejskie i środowisko wiejskie

Wędkarstwo i polowanie-licencje wędkarskie, pozwolenia i regulamin, polowania zgodne z prawem

Powodzie i ekstremalne warunki pogodowe-strzeżenia o powodzi i wzywanie pomocy

Recykling i gospodarka odpadami-odpady przemysłowe, pozwolenia środowiskowe, zgłoś incydent

Skarb i wraki-znalezienie wraku i znaleziska skarbów

Dzika przyroda i różnorodność biologiczna-gatunki chronione, zgłoś dwastację