Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii

Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii jest znacznie bardziej elastyczne od polskiego.  W każdej chwili możesz zmienić zainteresowania i zawód. Wielka Brytania jest zróżnicowana kulturowo i aby wypracować wspólny mianownik dla całego społeczeństwa powstało wiele szkół i metod kształcenia. W UK występują aż trzy ścieżki edukacji - ciężko to wyjaśnić dla przeciętnego Polaka, który nie mieszka na stałe w UK, ale dla stałych rezydentów będzie to dość przejrzyste i zrozumiałe. 

Pierwsza ścieżka to ścieżka akademicka - podobnie jak u nas, koncetrują się na szkole i przechodzeniu coraz wyżej i zdobywaniu wiedzy teoretycznej. Szkoła podstawowa, średnia, uniwerystet-choć to też uproszczony model albowiem nawet ścieżka akademicka ma wiele różnic, ale aby nie mylić odbiorcy sensu przekazu nie będziemy zagłębiać się w szczegóły.  Ważny jest ogólny zarys systemu edukacji.

Druga ścieżka to ścieżka zawodowa-nie mylić z wykształceniem zawodowym w Polsce. Zrozumienie odpowiednich wartości pojęć jest tutaj kluczowe. Ścieżka odpowiada za wykształcenie w danym zawodzie w oparciu o uczęszczanie do szkół (można by tutaj przedstawić coś w rodzaju nauk technicznych, szkoły średniej, technikum i politechniki) Trzeba pamiętać, że w UK każda ścieżka daje możliwości zajścia bardzo daleko w hierarchii edukacyjnej. Jest to ścieżka oparta na wypracowanym przez UK ujednoliconym systemie edukacji dla zróżnicowanej kulturowo społeczności- choć i tutaj zostosowaliśmy uproszczony model rzeczywistości. 

Trzecia ścieżka to ścieżka zawodowa-praktyczna-oparta na doświadczeniu stricte zawodowym-kursy NVQ-pracując zbierasz doświadczenie a potem możesz je udowodnić zaliczając odpowiednie egzaminy. Ta ścieżka edukacji również może dać nam gwaracnję zajścia daleko w hierarchii edukacyjnej. W Wielkiej Brytanii umiejętności praktycznie nierzadko są wyżej cenione niż umiejętności teoretyczne. Wynika to z innego podejścia i modelu społeczeństwa. Posiadając odpowiedni poziom NVQ możesz być trakotwany na równi z osobą posiadającą odpowiedni tutuł nakowy tak jak np. tytuł doktora.

Osoby, które nigdy nie mieszkały na stałe w UK moga mieć poważny problem ze zrozumieniem tego systemu. Wynika to z odmiennych definicji pojęć i architektury językowej, którą nie zawsze można odpowiednio w 100% przetłumaczyć dosłownie na Język polski. 

Scieżka systemu edukacji w Wielkiej Brytanii-zarys ogólny

Edukacja w UK

 

Jeżeli chcesz uzyskać konkretny zawód bez względu na wiek możesz się bardzo szybko przekwalifikować, czego nie ma u nas w kraju. Jeżeli masz odpowiednią wiedzę, jesteś np. samoukiem i zdobywałeś z danego zakresu wiedzę w zaciszu domowym to również możesz uzyskać tytuł zawodowy lub naukowy w bardzo szybki sposób i nie musisz tracić na to połowy swojego życia.  W Polsce, jeżeli przez 45 lat byłeś piekarzem ale miałeś zamiłowanie np. do astronomii i w końcu podjąłeś decyzję, że chcesz dalej się rozwijać w tym kierunku to raczej mało spotykane jest aby dawano szansę takim osobom studiowania atronomii na uczelnii wyższej. Pierszeństwo mają młodzi i ambintni ludzie. W Wielkiej Brytanii masz możliwości spełniania się bez względu na wiek. Nawet w wieku 65 czy 70 lat jeżeli wykazujesz chęci edukacji to dostaniesz odpowiednie wsparcie finansowe jak i merytoryczne. 

Istnieje również zasadnicza róźnica w pomocy dla osób o niskich dochodach. W Wielkiej Brytanii student może wziąć pożyczkę na studia i oddaje ją tylko wtedy kiedy po ukończeniu studiów podejmie odpowiednio dobrze płatną pracę, która pozwoli mu na spłatę kredytu.  Próg zwrotu pożyczki ustalany jest co parę lat przez rząd Wielkiej Brytanii. Pozwala to młodym ludziom dać czas na zdobycie doświadczenia zawodowego i znalezienia dobrze płatnej pracy. 

System edukacji jest odmienny od polskiego. Poniżej znajduje się wykres hierarchii edukacji w UK, ale trzeba brać pod uwagę to, że nie przedstawia od mechanizmów działania tego systemu. .