Wiza UK pierwsze kroki
Sprawdź, czy potrzebujesz wizy aby przebywać w Wielkiej Brytanii, składanie wniosków

Obywatele UE, EOG i Wspólnoty Narodów Wielkiej Brytanii-Commonwalth
Status osoby osiedlonej w UK i tymczasowy status osoby osiedlonej w UK, pozwolenia członków rodziny-EOG, wiza na podstawie przodków mieszkających w Wielkiej Brytanii-Commonwealth

Odwiedź Wielką Brytanię
Wizyta w celach wakacyjnych, służbowych lub na krótki pobyt (do 6 miesięcy), wizy tranzytowe na lotnisko

Studiuj w Wielkiej Brytanii
Krótkoterminowe wizy studenckie i wizy na dłuższe kursy, stopnie naukowe i niezależne szkoły

Pracuj w Wielkiej Brytanii
Płatna praca w UK i wolontariat, wizy dla przedsiębiorców i inwestorów

Rodzina w Wielkiej Brytanii
Wizy i zezwolenia dla partnerów, małżonków i członków rodziny

Mieszkaj na stałe w Wielkiej Brytanii
Sposoby osiedlenia się w Wielkiej Brytanii i wskazówki do obywatelstwa brytyjskiego

Azyl w Wielkiej Brytanii
Azyl jako uchodźca, procedura azylowa i wsparcie

Odwołania imigracyjne i problemy ze statusem siedleńczym
Odwołanie się od decyzji wizowej, decyzji o osiedleniu się lub azylu, problemy ze statusem imigracyjnym, problemy ze statusem osoby osiedlonej w UK

Podróż do Wielkiej Brytanii
Przywóz rzeczy personalnych, pojazdów, gotówki, inne rzeczy wartościowe i przechodzenie przez cła i podatki