Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie-gov.pl

Konsulat Generalny RP w Londynie-w tym wydziale składamy podanie o paszport, gdzie też odbieramy. Szukamy pomocny prawnej jeżeli to konieczne, aplikujemy o wizę.

Okręg konsularny Konsula RP w Londynie -obejmuje: Bedfordshire, Berkshire, Bristol, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cornwall, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Greater London, Hampshire, Herefordshire, Kent, Norfolk, Northhamptonshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Wiltshire, Worcestershire, West Midlands, Isle of Wight, Channel Islands (Jersey, Guernsey), Gibraltar oraz terytoria zamorskie.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie

adres: 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London
telefon: +44 207 8228 900
e-mail: londyn.konsulat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsula RP w Londynie obejmuje Bedfordshire, Berkshire, Bristol, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cornwall, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Greater London, Hampshire, Herefordshire, Kent, Norfolk, Northhamptonshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Wiltshire, Worcestershire, West Midlands, Isle of Wight, Channel Islands (Jersey, Guernsey), Gibraltar oraz terytoria zamorskie.

 

GODZINY OTWARCIA 

pon. 10:00- 18:00

wt. - pt. 8:30 - 16:30

Interesanci przyjmowani są po wcześniejszej rezerwacji wizyty przez system e-konsulat. Terminy są dodawane sukcesywnie:

- w sprawach paszportowych - w dni robocze o godz. 9.00 oraz o godz. 20.00

- w sprawach prawnych - codziennie w dni robocze

- w sprawach wizowych - codziennie w dni robocze

Pojawiająca się informacja o treści ,,brak terminów do dnia...'' oznacza, że udostępniona pula terminów została zarezerwowana, a następne pojawią się zgodnie z powyższym harmonogramem. Uwzględniając zalecenia władz lokalnych oraz ze względu na wciąż istniejące ryzyko zakażenia koronawirusem, ograniczeniu uległa liczba przyjmowanych interesantów w stosunku do sytuacji sprzed pandemii. 

ODBIÓR DOKUMENTÓW

Odbiór dokumentów jest możliwy bez wcześniejszej rezerwacji wizyty w następujących godzinach: 

-  w sprawach paszportowych: pon. - pt. w godz. 10:00-16:00 (przerwa 12:30-13:00)

-  w sprawach prawnych: pon. w godz. 10:00 -14:00, wt.-pt. w godz. 9:00-14:00

-  w sprawach wizowych: pon. w godz. 13:00-15:00, wt. - pt. w godz. 9: 00-11:00

 

W sprawie zgłoszenia utraty paszportu lub dowodu osobistego zapraszamy w pon. w godz. 10:00-18:00, wt. - pt. w godz. 8:30-16:30 - bez konieczności wcześniejszej rezerwacji wizyty.

pilnych sprawach paszportowych prosimy o przesłanie maila na adres: londyn.paszporty@msz.gov.pl; w pilnych sprawach prawnych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: londyn.prawny@msz.gov.pl, natomiast w pilnych sprawach wizowych - kontakt pod adresem mailowym: london.visa@msz.gov.pl

Na terenie konsulatu będą mogły przebywać jedynie osoby, których obecność jest niezbędna do załatwienia danej sprawy. Absolutnie niezbędne jest zachowanie punktualności przy wizytach w urzędzie.

Przypominamy o konieczności stosowania obowiązujących zaleceń, w tym dotyczących obowiązkowego noszenia maseczek zakrywających usta i nos w publicznych pomieszczeniach zamkniętych.

Zachęcamy do odbierania paszportów oraz paszportów z decyzjami wizowymi drogą pocztową. W tym celu należy przynieść ze sobą opłaconą do 100 gramów kopertę SPECIAL DELIVERY, z danymi adresata (imię, nazwisko, dokładny adres). Do koperty prosimy dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu. Dla każdego wniosku o paszport należy załączyć odrębną opłaconą na poczcie kopertę zwrotną. Każdy paszport jest wysyłany osobno.


Rejestracja wizyty w konsulacie w sprawach paszportowych lub prawnych – tylko poprzez stronę internetową:

http://www.e-konsulat.gov.pl/

Kontakt e-mailowy: 

londyn.paszporty@msz.gov.pl

Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w sprawach paszportowych, np. dotyczących wcześniejszego umówienia na spotkanie paszportowe, w nagłych i udokumentowanych losowych przypadkach, takich jak śmierć członka najbliższej rodziny, nagła choroba dziecka oraz innych nagłych i udokumentowanych losowych przypadkach. Do wiadomości mailowej należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego opisywane zdarzenie, tj. świadectwo zgonu, akt zgonu, zaświadczenie lekarskie.

Zapytania w powyższych sprawach można również kierować za pośrednictwem faksu pod nr 02079363571. Należy również załączyć dokument potwierdzający opisywane zdarzenie, tj. świadectwo zgonu, akt zgonu, zaświadczenie lekarskie.

londyn.poczta@msz.gov.pl

Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w przypadku nieotrzymania paszportu w wyznaczonym terminie. Prosimy o podanie w wiadomości mailowej: imienia, nazwiska oraz daty urodzenia osoby, której dotyczy sprawa.

london.visa@msz.gov.pl

Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w sprawach uzyskania wiz dla cudzoziemców.

london.citizenship@msz.gov.pl

Pod wskazany adres należy kierować zapytania w sprawach dotyczących uzyskania obywatelstwa polskiego oraz poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego

london.op@msz.gov.pl

Pod wskazany adres należy kierować zapytania w sprawach opieki konsularnej: przewozu zwłok/prochów obywateli polskich zmarłych na terenie Anglii i Walii, wydawania zezwoleń na ich przewóz, zatrzymań/aresztowań obywateli polskich, poszukiwań obywateli polskich, uzyskania pomocy w przypadku nieszczęśliwych wypadków.

londyn.prawny@msz.gov.pl

Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w sprawach prawnych, takich jak: poświadczenie podpisu, transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) w polskich księgach stanu cywilnego, informacji na temat przepisów prawnych.

londyn.konsulat@msz.gov.pl

Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w sprawach ogólnych oraz polonijnych: dotyczących organizacji polonijnych, szkolnictwa i kultury.

london.cp@msz.gov.pl

Pod wskazany adres należy kierować zapytania dotyczące spraw z zakresu interwencji miejscowych służb socjalnych (social services) w sposób sprawowania opieki nad dzieckiem.

Uwaga: odpowiedzi na Państwa pytania udzielane są niezwłocznie. Jednak z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań kierowanych do urzędu drogą mailową udzielenie odpowiedzi może zająć kilka dni.


Numery telefonów dla interesantów

Numer telefonu Centrum Informacji Konsularnej
(czynny w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00)

+44 2030789618

Numer telefonu wyłącznie w sprawach już rozpoczętych w konsulacie oraz w sprawach wizowych 
(czynny w godzinach pracy konsulatu)

+0207 8228 900

Numer faksu: 0207 9363 571

Numer Telefonu Dyżurnego
(służy tylko i wyłącznie do zgłaszania spraw wyjątkowych, np. wypadków losowych i spraw kryzysowych, czynny w godz. 16:00 – 08:00, a także w soboty, niedziele oraz polskie i brytyjskie dni wolne od pracy)
+44 2030789621Zintegrowany telefon dyżurny
W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +44 2030 789621.
Uwaga: telefon czynny w dni robocze w godz. 17:00–09:00, w dni wolne od pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii całodobowo.Media społecznościowe
Twitter: @PolishEmbassyUK
Facebook: @PolishEmbassyUK

Poza Wydziałem Konsularnym RP w Londynie mamy jeszcze trzy inne konsulaty:

Francja - przejazd autem do UK

Testy przed przyjazdem

Lot samolotem do Wielkiej Brytanii z Polski nie wymaga potwierdzenia żadnych świadectw szczepień ani testów potwierdzających stan zdrowia. Inaczej sprawa ma się z przejazdem samochodem przez Francję. Oficjalnie na terenie tego kraju możesz być poproszony o okazanie niezbędnych dokumentów. Warto zatem zabezpieczyć się na taką ewentualność. 

Francja - przejazd do UK - wymogi

Jeśli nie posiadasz dokumentu potwierdzającego przyjęcie pełnego cyklu szczepień, musisz okazać dokument potwierdzający negatywny wynik testu antygenowego wykonanego do 48 godzin lub testu PCR wykonanego do 72 godzin przed wylotem . Wynik testu może być udokumentowany unijnym certyfikatem COVID lub innym dokumentem w języku francuskim lub angielskim w postaci elektronicznej lub papierowej.

Aby dowiedzieć się więcej na tematy pokrewne związane z tranzytem przez Francję zapraszamy do GOV.PL-Ministerstwo Spraw Zagranicznych /Francja

Status Osoby Osiedlonej - Forum

Forum polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii - Status Osoby Osiedlonej w UK
Forum polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii - Status Osoby Osiedlonej w UK

Tematy ogólne i szczególne 

  • status osoby osiedlonej w UK,
  • obywatelstwo brytyjskie,
  • nauka powszechna i studia w UK,
  • praca i kariera w UK po Brexicie,
  • łączenie rodzin jak i wiele innych ciekawych tematów z życia wziętych

Forum polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii - Czubek języka za przewodnika, kto pyta nie błądzi. Weź aktywny udział w naszej dyskusji. Serdecznie zapraszamy.

Nasze ankiety

Czy warto studiować w UK?

Choices
Studia w UK - pomoc w uzyskaniu kredytu na studia i aplikowaniu

Czy Brexit ma wpływ na kondycję gospodarczą Wielkiej Brytanii?

Choices
Brexit Wielkiej Brytanii - ankieta